MENU

Onze Sustainable Development Goals

Home > About us > Onze Sustainable Development Goals

Als organisatie geloven we dat het onze plicht is om te werken aan een betere wereld, en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties bieden een duidelijke richting om dit te bereiken. Bij Perfact richten we ons op het behalen van deze doelen door middel van duurzame bedrijfspraktijken en maatschappelijke betrokkenheid. Lees verder om te ontdekken hoe we bijdragen aan de SDG’s en hoe jij hieraan kunt bijdragen door met ons samen te werken.

Hoe nemen wij onze verantwoordelijkheid?

Wij zijn ons bewust van de grote uitdagingen waar de wereld momenteel voor staat en het belang van het bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Om onze impact te vergroten en doelgericht te werk te gaan, hebben we ervoor gekozen om ons te focussen op de SDG’s die het beste bij ons DNA passen. Dit betekent dat we ons concentreren op SDG 3, 4, 8, 9 en 12, wij zijn ervan overtuigt hierdoor de meeste impact te kunnen realiseren om een betere toekomst voor ons allemaal te waarborgen. Met veel trots dragen we ons steentje bij voor deze specifieke doelen en blijven ons inzetten voor duurzame groei en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Lees verder om te ontdekken hoe wij bijdragen aan deze belangrijke SDG’s.

SDG 3: Good health and well-being

Een gezonde bevolking is de basis voor duurzame ontwikkeling. SDG 3 streeft naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot kwalitatieve gezondheidszorg en waar ziekten en epidemieën worden voorkomen. Wij zetten ons in voor deze doelen door te werken aan veiligere en gezondere werkomgevingen, het bevorderen van preventieve maatregelen en het stimuleren van een gezonde levensstijl.

Om te kunnen bijdragen aan werktevredenheid en een prettige werkomgeving te kunnen bieden, moeten we de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers voorop stellen. Dat doen we onder andere door onze professionele kennis vanuit Human Development niet alleen bij onze opdrachtgevers aan te bieden, maar ook aan onze eigen collega’s.

 

SDG 4: Quality education

Distributie van kennis is de sleutel tot economische ontwikkeling en persoonlijke groei. SDG 4 richt zich op het verbeteren van de toegang tot kwalitatief onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor alle leeftijden. Wij zetten ons in voor deze doelen door het stimuleren van leren en ontwikkeling binnen ons bedrijf en door het ondersteunen van onderwijsprojecten.

Kennis moet voor iedereen toegankelijk zijn.  Daarom leveren we onze bijdrage op hogescholen – zo brengen we onderwijs en het bedrijfsleven ook dichter bij elkaar. Daarnaast bieden we naast onze diensten ook trainingen via onze Perfact Academy aan.

 

SDG 8: Decent work & economic growth

Economische groei kan alleen duurzaam zijn als het gepaard gaat met fatsoenlijk werk en economische kansen voor iedereen. SDG 8 richt zich op het bevorderen van duurzame economische groei, productiviteit en werkgelegenheid voor iedereen. Wij realiseren dit doel door banen aan te bieden die inhoudelijk kwalitatief zijn.

Op die manier willen we bijdragen aan het behouden en bevorderen van de werkgelegenheid in onze sector. Daarnaast streven wij ook naar een duurzame groei door gelijke kansen, inclusiviteit en diversiteit binnen ons team te omarmen en uit te breiden.

 

 

SDG 9: Industry, innovation & infrastructure

Innovatie en technologie zijn de sleutel tot duurzame ontwikkeling en economische groei. SDG 9 richt zich op het bevorderen van innovatie, infrastructuur en duurzame industrialisatie. Wij zetten ons in voor deze doelen door te investeren in onderzoek en ontwikkeling en door het stimuleren van innovatie binnen ons bedrijf en daarbuiten.

Perfact wil bijdragen aan innovatie door te streven naar vooruitgang en verbetering. Wij willen onze kennis en ervaring blijven uitbreiden en deze kennis en ervaring gebruiken om onze partners te ondersteunen in het innoveren van alle bedrijfsprocessen en menselijk kapitaal.

 

 

SDG 12: Responsible consumption & production

Duurzaamheid is de basis voor een leefbare toekomst. SDG 12 richt zich op het bevorderen van duurzame consumptie en productiepatronen, en het verminderen van afval en vervuiling. Wij zetten ons in voor deze doelen door het verminderen van onze eigen ecologische voetafdruk en door het bevorderen van duurzame productieprocessen bij onze klanten.

We willen bijdragen aan een duurzamere toekomst door in alle delen van onze organisatie bewust te zijn van onze ecologische voetafdruk en deze te verbeteren. Daarnaast streven wij ook bij te dragen aan duurzaamheid door optimalisatie- en efficiency projecten te realiseren bij onze opdrachtgevers om zo hun druk op het milieu te verminderen.