MENU

Awareness Training Industrie 4.0

Home > Perfact Academy > Awareness Training Industrie 4.0

Er zijn nogal wat definities rondom Industrie 4.0 die gebruikt worden; smart industry, predictive maintenance, autonome fabrieken enz. De meeste begrippen overlappen elkaar, maar de essentie is dat ze samen de mogelijkheid bieden tot een digitale transformatie.

Juist voor degene die aan de slag willen met industrie 4.0. maar niet goed weten hoe of welke mogelijkheden er zijn hebben we deze Awareness training ontwikkeld. Deze training gaat er voor zorgen dat je geïnspireerd wordt en leert wat er nodig is om aan de slag te gaan met industrie 4.0 binnen de organisatie waarvoor je werkt.

We behandelen tijdens deze training het samenspel tussen beschikbare methodieken en technologieën, zoals asset management, data science, change management en bedrijfskundige afwegingen.

Schrijf je nu in!

Industrie 4.0 bij Perfact

Binnen Perfact hebben we veel ervaring als het gaat om industrie 4.0. We hebben tal van projecten en pilots gedaan op het vlak van predictive analytics. Van maintenance tot operations bij een zeer gevarieerde klantenkring van zowel asset owners als ook OEM’ers in diverse branches.

Door de bestaande expertises is Perfact in staat integraal naar industrie 4.0 vraagstukken te kijken en maken een combinatie van Kennis, Mens en Techniek. Denk aan asset management, verandermanagement, reliability engineering, Lean Six Sigma en human development. Daarbij zijn wij een onafhankelijke partij ook als het gaat om de keuze in technologieën.

Training overzicht

Deze training behandelt de belangrijkste facetten binnen het thema industrie 4.0 en wordt gegeven in één dag (totaal ca. 5 uur). Er worden geen specifieke eisen gesteld aan vooropleiding, maar het hebben van een basiskennis op het gebied van asset management (onderhoud en operatie) is aan te bevelen.

Tijdens de training worden de volgende thema’s behandeld:

  • Introductie in industrie 4.0
  • Business context
  • Essentiele elementen binnen asset & reliability engineering
  • Introductie in data science
  • Deployment (a.h.v. framework)
  • Change management (onderdeel framework)

Ervaring uit de praktijk

We hebben tal van projecten en pilots gedaan op het vlak van predictive analytics, bij zeer gevarieerde opdrachtgevers.

Integraal

Door onze expertises zijn we in staat om integraal naar Industrie 4.0 vraagstukken te kijken. En maken een combinatie van Kennis, Mens en Techniek.

Onafhankelijk

We zijn een onafhankelijke en transparante partij ook als het gaat om keuze in technologieën. We passen datgene toe was het beste werkt.

Doel van de training

Meer overzicht krijgen in de brede materie binnen industrie 4.0. In staat om integraal te kijken naar de uitdagingen op dit vlak en geïnspireerd raken over de mogelijkheden en aanpak van industrie 4.0 projecten.

Leerdoelen

  • Leren van de elementen binnen industrie 4.0
  • Begrijpen van de samenhang van alle thema’s behorende bij industrie 4.0
  • Weten wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn binnen industrie 4.0
  • Faciliteren in het maken van juiste keuzes m.b.t. projecten

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor een brede doelgroep: Voor iedereen die graag wil leren over de samenhang en/of de vertaalslag binnen industrie 4.0 en toegevoegde waarde. Dit kunnen zowel specialisten als managers zijn binnen onderhoud, productie, kwaliteit, veiligheid, innovatie of ICT.

Onderwijs methode

De training wordt klassikaal gegeven, waarbij de interactie actief wordt opgezocht om het leren te bevorderen. De training wordt gegeven door een expert op gebied van asset management en industrie 4.0. Aan het einde van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Voertaal is Nederlands, maar kan op verzoek ook in Engels worden gegeven. Het lesmateriaal, zoals presentaties is grotendeels in het Engels.

Planning

Datum:  16 maart of 13 april 2022 *
Locatie: Abshoven 33 te Munstergeleen

Investering: 199,00 euro
(Prijs is voor 1 dagdeel inclusief lunch en optioneel een netwerkborrel achteraf).

Schrijf je nu in!

*Uiteraard houden we de coronamaatregelen die op dat moment gelden in acht.