MENU

Advanced Analytics

Advanced Analytics

Het organiseren van taken en werkzaamheden moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. Algoritmen kunnen voorspellende en herhalende taken daarbij beter uitvoeren dan de mens. We noemen dit een ‘self-tuning-enterprise’. Slimme algoritmen analyseren de wereld om het bedrijf heen en voorkomen daarmee problemen voordat ze ontstaan. Maar hoe ontwikkel je een algoritmisch gestuurde organisatie?

Perfact Process Control is de specialist om de beschikbare gegevens en informatie op de juiste manier te interpreteren en toe te passen in de mix van productie, automatisering en menselijke prestatieontwikkeling. Wij verbinden daarbij Lean Six Sigma en data-analyse met procesontwikkeling, productontwikkeling, organisatieontwikkeling en personeelsontwikkeling. Door specifiek gegevens te verzamelen en te koppelen, kunt u in de toekomst zelf afwijkingen identificeren en voorspellende analyses uitvoeren, waardoor de verdere ontwikkeling tot predictief onderhoud mogelijk wordt.

Perfact Process Control helpt het maximale rendement uit uw data te krijgen. Onafhankelijk van de bron, formaat of hoe extreem de uitdaging ook is. Onze data experts dragen zorg dat deze data snel omgezet wordt in informatie welke gebruikt kan worden om kennis te vergroten. Kennis die nieuwe inzichten geeft en kan resulteren in betere besluiten. Het samenspel met de klantorganisatie versterkt een gedragen en duurzame denkwijze omtrent zowel huidige als toekomstige data en data-analyse.

Meer weten?

Contact opnemen

Meer doen met Big Data? Ik help je graag verder!

Maurice Jilderda Business Development Manager Industry 4.0