MENU

Business Intelligence

Home > Businesses > Big Data & Advanced Analytics > Business Intelligence

Business Intelligence

Bij Business Intelligence (BI) staan twee kernwoorden centraal: data-analyse en bedrijfsinformatie. Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. Voorbeelden van ruwe data: verkoopgegevens, markttrends, financiële resultaten, etc.
Om business intelligence te laten slagen moeten er voldoende gegevens worden geanalyseerd. De IT-afdeling kan er voor zorgen dat de juiste data op de juiste manier wordt onttrokken uit de diverse interne softwaresystemen. Een eenvoudig BI-stappenplan ziet er als volgt uit:

  1. Extractie benodigde gegevens uit de verschillende software-systemen.
  2. Analyse van de data.
  3. Omzetten ruwe business data naar waardevolle informatie.
  4. Handelen op basis van de nieuw verkregen ‘business insights’.
Meer weten?

Contact opnemen

Meer doen met Big Data? Ik help je graag verder!

Maurice Jilderda Business Development Manager Industry 4.0