MENU

Industrie 4.0

Industrie 4.0

Er zijn nogal wat definities rondom Industrie 4.0 die gebruikt worden, zoals Smart Industry, Smart Factory, Autonome Fabrieken, Smart Healthcare, etc. De meeste begrippen overlappen elkaar, maar de essentie is dat ze samen de mogelijkheid bieden tot een digitale transformatie binnen bedrijven.

Smart Industry

Digitale transformatie staat voor verregaande digitalisering, verbinden van (werk)processen, technologieën en menselijke factoren. De hierdoor verworven data biedt organisaties inzicht en de mogelijkheid om sneller te reageren op veranderingen en ontwikkelingen.

Door het optimaliseren van productie met inzet van ICT en nieuwe technologieën wordt produceren efficiënter, goedkoper en kwalitatief hoogwaardiger. Slimmere machines, robots en andere onderdelen van het productieproces communiceren onderling en werken zo optimaal samen. Dat optimaliseren gebeurt niet alleen binnen bedrijven maar juist ook door samenwerking tussen verschillende bedrijven in de waardeketen.

Toekomstbestendig

Met de Perfact Industrie 4.0 Scan maken we een analyse op het gebied van leiderschap, cultuur, mensen, organisatie en technologie om te kijken waar een organisatie vandaag de dag staat en op welke gebieden kansen liggen. Afhankelijk van de volwassenheid van uw organisatie en ambities op dit onderwerp wordt een passende roadmap met concrete projectvoorstellen opgesteld en kan er een gedegen industrie 4.0 strategie uitgezet worden op één of meerdere van de doorgelichte thema’s.

Vaak is het handig te starten met kleine overzichtelijke pilots met een duidelijk doel en business case. Daarnaast adviseren wij vooruit te kijken naar opschaalmogelijkheden en integratie van technologieën. Dit geeft tevens richting aan toekomstige vervangingsprojecten waarbij digitale elementen een onderdeel van de scope zijn.

Perfact ondersteunt en begeleidt uw organisatie door alle fasen van de digitale transitie, van advies en cursussen tot de implementatie van hard- en software. Wij zijn en blijven uw partner en aanspreekpunt gedurende het gehele proces. Zo maken wij het verschil.

Onderdelen van de Perfact Industrie 4.0 Scan

Onze consultants scannen op de volgende onderdelen:

Leadership

De transitie naar Industry 4.0 begint bij de ambitie, leiderschapsstijl, visie en doelen van de organisatie. Onze consultants ondersteunen bij het bepalen van de toegevoegde waarde van het traject.

Culture

Staan mensen open voor nieuwe technologie? Is men al gewend aan data gestuurd handelen? Mogen er fouten gemaakt worden en leert de organisatie hier van? Dit zijn enkele aspecten waar wij diepgaand naar kijken tijdens deze scan. De juiste cultuur is essentieel voor een succesvolle transitie.

People

Vanaf het begin besteden wij aandacht aan ‘change management’. Is iedereen op alle niveaus aan boord? Wat levert het op voor de medewerkers? Wat is het risico en de urgentie? Wat is de business case? Ook kijken we naar beschikbare capaciteit in relatie tot de ambities.

Om de kennis van uw medewerkers op peil te houden of te brengen is er binnen onze Perfact Academy ook een curriculum beschikbaar voor ‘Industry 4.0’.

Organisation

Naast het automatiseren van tal van productie- of werkprocessen wordt het steeds eenvoudiger om processen en machines op elkaar af te stemmen (connected machines). Artificiële Intelligentie wordt toegevoegd waardoor autonoom handelen mogelijk wordt. Tijdens deze scan controleren wij in hoe verre de structuur en werkprocessen aansluiten bij innovatieve oplossingen. Zijn de systemen zowel verticaal als horizontaal op elkaar afgestemd? Via welk proces wordt innovatie of verandering gemanaged? Een professionele project management aanpak is nodig om de ideeën tot uitvoering te brengen.

Technology

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en worden voor iedereen bereikbaar. Dit maakt het ook financieel interessant te versnellen met de digitale transformatie.
Perfact Digital past o.a. de volgende technologieën toe:

  • Industrial Internet of Things (IioT)
  • Smart sensors, Edge & Cloud computing
  • Connectivity (veelal wireless)
  • Artificial Intelligence, waaronder machine learning
  • Predictive analytics
  • Digital Twins
  • Augmented, Virtual, Mixed reality
  • Robotica, drones
  • Block Chain.

Communication

Via apps, dashboards en systemen wordt op verschillende manieren informatie beschikbaar gesteld. Krijgt hierbij iedereen dezelfde informatie? Kan men zelfstandig beslissen aan de hand van info over bepaalde taken? Een belangrijk aspect bij digitalisering zijn de juiste ‘user interfaces’. Deze dienen aan te sluiten op de behoeftes en herkenbaar te zijn in de rollen binnen de organisatie.

Meer weten?

Contact opnemen

Meer doen met Big Data? Ik help je graag verder!

Maurice Jilderda Business Development Manager Industry 4.0