MENU

Predictive Maintenance

Home > Businesses > Big Data & Advanced Analytics > Predictive Maintenance

“Hadden we dat maar eerder geweten…”. Schade, productafkeur, energieverlies en uitval van een fabriek, het zijn allemaal zaken die vallen onder de categorie ‘voorkomen is beter dan genezen’.  Met behulp van predictive maintenance weet je wat er komen gaat, en verklein je de kans dat er iets misgaat aanzienlijk.

Glazen bollen die de toekomst voorspellen niet bestaan helaas. Om toch te kunnen weten wat er gaat mogelijk gaat spelen in de toekomst, werken we met intern ontwikkelde algoritmen. Door de juiste data te verzamelen, te combineren en te extrapoleren kun je bepaalde patronen in kaart brengen die je helpen te anticiperen op problemen die zich mogelijk op korte of lange termijn gaan voordoen.

Predictive maintenance met JOIN

Samen met onze kennispartner Yokogawa hebben we JOIN ontwikkeld. Dit is een concept, waarin consultancy, kennis en de nieuwste technologieën samenkomen en een helder overzicht opleveren van jullie (werk)processen en assets. Dit concept is end-to-end, dus je wordt als organisatie van begin tot

einde meegenomen richting het eindresultaat. JOIN maakt gebruik van een breed pakket aan technieken, waaronder machine learning om assets te kunnen monitoren of te voorspellen.

Connect, predict en accelerate

JOIN bestaat uit drie principes: connect, predict en accelerate. Met connect zoeken we letterlijk de verbinding op tussen zakelijke behoeften, mensen, processen en de nieuwste technologieën. Onze aanpak is gericht op het bestendigen, verrijken en standaardiseren van alle relevante gegevens uit een breed scala aan bronnen. Het JOIN dashboard maakt vervolgens alles inzichtelijk, begrijpelijk en bruikbaar – aan de hand hiervan is het mogelijk voorspellingen te doen (predict).

Wanneer alles goed is ingericht, zul je zien dat operationele processen steeds inzichtelijker worden en je sneller kunt reageren op risico’s en incidenten. Op basis van de verzamelde gegevens kan het systeem voorspellingen doen om zo preventief te reageren, wat een groot strategisch voordeel voor de business oplevert. Op deze manier ben je niet alleen in staat om problemen en onderhoud te voorspellen, maar je kun je bedrijfsprocessen ook versnellen (accelerate) en proactief verbeteren.

Portable Living Lab

Om alle mogelijkheden op een compacte manier te demonstreren, hebben we in samenwerking met Yokogawa een zogenaamde Portable Living Lab in het leven geroepen. Deze mini fabriek maakt gebruik van IIoT-sensoren en meet meer dan 70 realtime signalen. Tijdens de demonstratie simuleren we storingen, zodat je kunt zien hoe het systeem daarop reageert en wat het vervolgens met die data doet. Het systeem kan meer dan 20 storingsmechanismen herkennen en geeft een waarschuwing via een geautomatiseerde email of SMS-bericht.

Een demonstratie met het portable living lab op jouw locatie? Maak een afspraak met één van onze consultants.

E-BOOK Predictive Maintenance from Scratch

Meer weten over predictive maintenance? In dit e-book vind je een compleet raamwerk voor de implementatie. We lichten het volledige proces toe, van quick scan tot opschaling, verdeeld in: Verbinden, Voorspellen en Versnellen. We illustreren de toepassing in drie concrete cases: alle drie de organisaties slaagden erin de downtime te verminderen en de efficiëntie te verbeteren, en zo de belofte van voorspellend onderhoud waar te maken.

Download hier je ebook gratis