MENU

Management Consultancy

Onze wereld is voortdurend in beweging. Stilstand is achteruitgang. Of het nu verwachtingen van klanten of veranderende regelgevingen zijn, bedrijven, organisaties en instellingen dienen zich continu te verbeteren. Zo kan er behoefte ontstaan aan nieuwe samenwerkingsvormen, reorganisatie, het optimaliseren van processen, het implementeren van een nieuwe strategie en/of cultuur- en gedragsverandering.

Continu verbeterprocessen verlangen een duurzame strategische aanpak. We onderzoeken of de huidige structuur nog past bij de gewenste strategie. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever bepalen wij de context waarbij men kan vertrouwen op onze expertise en sectorkennis. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes en voegen gedurende het proces waarde toe door onze kennis te delen. Zo maken wij het verschil.

Grote veranderingen in de omgeving van een organisatie kunnen aanleiding zijn om de basale uitgangspunten van de organisatie tegen het licht te houden. Zoals technologische innovaties die andere businessmodellen genereren, nieuwe toetreders die de marktverhoudingen verschuiven, nieuwe wet- en regelgevingen welke een ander speelveld definieert, wisseling van eigenaar of structurele tekorten op het gebied van personeel, grondstoffen, bedrijfsmiddelen, etc.

Perfact Management Consultancy ondersteunt u bij het maken van de juiste keuzes. Dat doen we in de rol van adviseur, programmamanager, interim manager of executive coach. Daarbij ligt onze focus op de rol die uw human capital speelt in de gewenste transitie. Onze consultants hebben een ruime ervaring in begeleiden van verandertrajecten in diverse sectoren en geven deskundig advies bij het ontwikkelen en veranderen van uw organisatie(onderdelen).

We ondersteunen o.a. op het gebied van:

 • Het verhogen van de klant- en resultaatgerichtheid op basis van ondernemerschap en innovatie
 • Begeleiding van structuur- en cultuurveranderingen
 • Implementatie van nieuwe strategieën en beleid
 • Leiderschapsontwikkeling, on the job (ad interim)
 • Het versterken van de samenwerking tussen en binnen verschillende organisatieonderdelen
 • Het doorgronden en doorbreken van patronen bij veranderingsprocessen
 • Fusie- en integratiebegeleiding
 • Ondersteuning van managers en medewerkers van bedrijven, organisaties en instellingen bij het duurzaam inrichten van continue verbeterprocessen
 • Begeleiding leidinggevenden in de aansturing van veranderingsprocessen
 • Organisatie creatieve werksessies waarin dieper wordt ingegaan op de creatie en implementatie van de gewenste veranderingen
 • Organisatie boardroom meetings waarin op basis van agile, lean en scrum werkwijzen de architectuur en plan van aanpak van de veranderingen centraal staan
 • Opzetten van leertrajecten waarbij managers en medewerkers nieuw gedrag ontwikkelen om de gewenste veranderingen duurzaam te realiseren
 • Uitvoeren van ‘quick scans’ (met bijv. als onderdelen: vragenlijstonderzoek, analyse van relevante stukken, samenwerkingsscans en interviews met sleutelfiguren)
 • Ondersteunen van managers en teams met het hanteren van en omgaan met weerstand en conflicten
Meer weten?

Contact opnemen

Gaan wij samen het verschil maken? Ik help u graag verder!

Jean Peters Senior Transformatiecoach en Management Consultant