MENU

Turnaroundmanagement

Een TurnAround, (TA) of (TAR), is een extreem kapitaalintensieve interventie in een fabriek of raffinaderij waarbij een sectie of een volledige installatie uit bedrijf genomen wordt voor inspectie en onderhoud.

Vanzelfsprekend zitten de kosten niet alleen de benodigde mensen en middelen, maar ook in de grote omzetverliezen als gevolg van productiederving. Tijdens TurnArounds ontstaat vaak meer onverwachte afwijkingen dan vooraf verwacht. Hierdoor is het uiterst uitdagend om op planning te blijven en benodigd het zeer ervaren managers (TurnAround managers).

TurnArounds die niet volgens planning opgeleverd worden kunnen vergaande gevolgen met zich mee brengen.

Perfact helpt klanten in de industrie het maximale rendement te halen uit hun TurnAround conform de vooraf opgestelde doelen. Van initiatie tot closing kunnen onze professionals het verschil maken in alle expertises binnen de TurnAround organisatie.

Het succes van een TurnAround (TA) wordt bepaald door de volledigheid en kwaliteit van het voorbereidingstraject. Om een correcte en complete uitvoering te garanderen maken wij gebruik van meerdere audits, checks en verificaties tijdens de TurnAround cyclus. Onze kritische blik vermindert rework, en zorgt voor een balans in tijd, kosten en resultaat.
Onze TurnAround specialisten kunnen het verschil maken in:

  • Turnaround management
  • Turnaround coordination
  • Turnaround scoping
  • Turnaround planning & preparation
  • Turnaround scheduling
  • Turnaround procurement
  • Turnaround cost management
  • Turnaround execution verification
  • Turnaround HSEQ management & coordination