MENU

Recruitment & Search

Home > Businesses > Recruitment & Search > Recruitment & Search

Wij maken voor opdrachtgevers het verschil door snel in te spelen op een capaciteitsbehoefte.
Door de inzet van de juiste hoogwaardige professionals behouden (of vergroten) teams hun kennisniveau en verlopen projecten succesvoller.

Onze Recruiters identificeren, selecteren en binden de best gekwalificeerde en beschikbare professionals om invulling te geven aan uw capaciteitsbehoefte. Zij zijn continu op de hoogte van de huidige en toekomstige vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt. Daarbij maken zij gebruik van hun eigen persoonlijke achtergrond en netwerk, beschikbare marktinformatie, netwerkbijeenkomsten, (social) media en diverse online en offline bronnen.

Meer weten?

Contact opnemen

Ik breng u graag in contact met onze Accountmanager in uw sector.

Coppe Sturmans Director