MENU

Safety Management Consultancy

Home > Businesses > Strategical & Tactical Consultancy > Safety Management Consultancy

Safety Management Consultancy

Perfact combineert een diepgaande kennis en ervaring op het gebied van Safety Management met norm- en proceseisen voor zowel R&D organisaties als producenten. Onze consultants worden o.a. op projectbasis ter beschikking gesteld, voeren specifieke werkpakketten uit en begeleiden certificeringtrajecten. Het is onze taak de ‘time to market’ zo kort mogelijk te houden voor onze opdrachtgevers. Zo maken wij het verschil.

Risico’s reduceren, impact beperken

Functional Safety identificeert potentiële gevaarlijke situaties of gebeurtenissen welke kunnen leiden tot ongevallen met directe gevolgen voor mens, milieu en financiën. Preventieve of correctieve acties worden ondernomen om ongewenste en onvoorziene situaties te voorkomen of de impact hiervan te beperken. Door middel van Functional Safety wordt het risico teruggebracht tot een acceptabel niveau volgens de geldende normen.

Functional Safety wordt bereikt door een actief veiligheidssysteem te implementeren. Dit systeem is bedoeld om het hoogst haalbare veiligheidsniveau te realiseren zodat menselijke, milieu-gerelateerde en financiële verliezen kunnen worden voorkomen. Onze consultants adviseren op het gebied van gerichte oplossingen en ondersteunen u bij het implementeren van de noodzakelijke functionele toepassingen. Onze werkwijze is gebaseerd op kennisoverdracht. Perfact biedt hiervoor o.a. een pakket aan cursussen en workshops voor medewerkers van onze opdrachtgevers.

ISO 26262-norm

De automobielindustrie evolueert naar een toekomst met autonome voertuigen en intelligente transportsystemen. Hiermee zullen de meeste innovaties plaatsvinden in het elektrische en elektronische (E/E) systeem van voertuigen. Dit complexe gebied leidt tot blootstelling aan risico’s met betrekking tot Functional Safety. ISO 26262 is ontworpen voor het specifieke risicobeeld van de automobielindustrie. De norm zorgt voor het ontwerp en de bouw van functioneel veilige voertuigen en efficiënt veiligheidsbeheer door de supply chain.

Sectoren waarin wij Safety Management Consultancy toepassen

Van systeemontwerp tot safety case

De ISO 26262-norm ‘Road vehicles – Functional safety’ is bedoeld om de functionele veiligheid van een systeem met elektrische/elektronische componenten in voertuigen te garanderen. Deze ISO-norm stelt aanzienlijke eisen aan de ontwikkeling en productie van veiligheidsrelevante systemen: ISO 26262 definieert processen, de toe te
passen methoden en de vereiste werkproducten zoals tests en documentatie. De gevaren- en risicoanalyse (HARA) identificeert gevaren op systeem-, hardware- en softwareniveau en classificeert deze volgens ASIL. Hieronder worden de functionele en technische veiligheidseisen beschreven en toegewezen aan de respectievelijke componenten. Met ISO 26262-conforme methoden zoals FMEA, FMEDA en FTA worden kwalitatieve en kwantitatieve veiligheidsanalyses uitgevoerd.

Waarborgen

ISO 26262 definieert processen, methoden en documentatie om veiligheidsconforme E/E systemen te waarborgen. Controles en tests zorgen ervoor dat de werkproducten voldoen aan de veiligheidseisen. Zowel aan het einde als tijdens de ontwikkeling moet een veiligheidscaserapport worden verstrekt dat een voldoende en aanvaardbaar veiligheidsniveau garandeert.

Perfact ondersteunt het gehele veiligheidsproces, van systeemontwerp tot safety case.

Meer weten?

Contact opnemen

Gaan wij samen het verschil maken? Ik help je graag verder!

Niels Dullens Accountmanager