MENU

Een algoritme met 300 parameters mogelijk?

4 november 2020

Uitdaging

De klant vroeg of het mogelijk was om vroegtijdig lagerproblemen te zien aan komen zonder gebruik te maken van nieuwe metingen op de machine. De machine werkt in extreme omstandigheden en sensoren bijplaatsen zou lastig worden. Vanuit het DCS systeem was er toegang tot meer dan 300 parameters die een mogelijke relatie zouden kunnen hebben met deze case. De uitdaging was daarmee tweeledig:

  1. Is het mogelijk de lagerconditie te voorspellen aan de hand van deze data?
  2. En zo ja, met welke data en hoe?

Oplossingsrichting

We hebben goede ervaringen met het voorspellen van lagertemperaturen in industriële omgevingen. We kunnen tot 2 maanden op voorhand afwijkingen detecteren. Deze aanpak is vooral interessant als er verder geen vibratiedata aanwezig is, iets wat bij deze klant dan ook ontbrak. De klant had wel 300 andere proces- en omgevingsparameters, welke we konden gebruiken. Gezien de extreme bedrijfssituatie die duidelijk afweek van normale industriele toepassingen hebben we afgesproken om samen een proef uit te voeren.

Resultaat

Binnen enkele dagen was het gelukt om een algoritme te maken, waarbij met 6 van de 300 parameters de betreffende lagertemperaturen te voorspellen waren. Ook waren we in staat het faalmoment dat in de historische data zat feilloos eruit te halen. Wat ook bleek uit deze proef, is dat de reactietijd slechts een paar uur voor het falen zou zijn en dat is in de praktijk erg krap.

Parallel hebben we ook de performance van de huidige onderhoudsstrategie bekeken en bleek dat deze behoorlijk effectief bleek en dat grotere investeringen niet zouden opwegen om de rest risico’s nog verder te elimineren.

Advies

Dit laat zien hoe krachtig het toepassen van Predicitive Analytics met, de vaak al aanwezige, data kan zijn. Het uiteindelijke advies voor deze klant was om deze techniek in deze specifieke case niet verder toe te passen. Dit omdat het waarschuwingstermijn te kort is. Daarnaast weegt het verder investeren in bijvoorbeeld nieuwe sensoren niet op tegen het wijzigen van de huidige onderhoudsstrategie.

Case

29 april 2022

Risico’s beheersen door geavanceerde algoritmes

Industrie 4.0, wie het kent wil er mee aan de slag! Zo ook een groot energieproductiebedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit dit bedrijf met ruim 120 sites verspreidt over heel het land, kreeg Perfact een hulpvraag. De vraagstelling Dit energieproductiebedrijf was reeds goed op weg. Zij had al meerdere projectideeën verzameld en haar was duidelijk […]

Lees meer

Case

9 maart 2022

Lage kosten, maximaal resultaat door toepassen van intelligente sensoren

De toepassingen binnen industrie 4.0 zijn talrijk. Dat blijkt ook uit deze use case. Door het verzamelen en analyseren van de juiste data kan een bepaald proces worden verbeterd en met de voorspellingen van onze algoritmes kunnen de juiste acties uitgevoerd worden. In deze case behandelen we een urgent vraagstuk van een staalfabrikant; één van […]

Lees meer

News

1 februari 2022

Industrie 4.0 Awareness Training

Neem de eerste stap richting een digitale transformatie. Wij hebben een Industrie 4.0 Awareness training ontwikkeld die je hierbij gaat helpen! Want weet je niet goed hoe of welke mogelijkheden er zijn? Of hoe je moet beginnen? Dan helpt het om deze training te volgen. De training inspireert en leert je wat nodig is om […]

Lees meer