MENU

Wees goed voorbereid! Verplichte veiligheidscertificering (ViA) per 2022 voor bouwbedrijven

17 juni 2021

Het speelt al een tijdje maar per 1 januari 2022 zal de ViA (Veiligheid in Aanbestedingen) verplicht worden ingesteld. Dit geldt voor bouwbedrijven die opdrachten uitvoeren voor de overheid of voor bouwbedrijven die aangesloten zijn bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).

ViA wat?

Er gebeuren in de bouw nog te vaak ernstige ongelukken. Veel van deze bouwfouten of ongelukken kunnen voorkomen worden door een goede regie, communicatie en alertheid. Als er bewuster wordt omgegaan met veiligheid en deze verankerd wordt in de bedrijfscultuur leidt het tot minder ongevallen op de bouwplaats.

Om de veiligheid in de bouw naar een hoger niveau te brengen hebben de ondertekenaars van het GCVB gezamenlijk afspraken gemaakt. Deze afspraak is vastgelegd in de ViA (Veiligheid in Aanbestedingen) en zal ingaan in 2022. Het voldoen aan de ViA kan betrekking hebben op de selectiecriteria bij een aanbesteding of als onderdeel van een contract.

Veilig op de ladder

Om te na te gaan op welk niveau het veiligheidsbewustzijn van een organisatie zich bevindt, wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde Veiligheidsladder. De veiligheidsladder bestaat uit 5 treden die ieder de ontwikkelingsfase van een organisatie aangeven, met als doel organisaties te stimuleren steeds een trede hoger te komen.
De veiligheidsladder zoomt in op het gedrag en belicht daarom andere aspecten dan de systemen als ISO 45001 en VCA.

Organisaties die opdrachten uitvoeren voor de ondergetekenden van de GCVB zullen minimaal aan trede 2 moeten voldoen.

Eerlijk en onafhankelijk toetsen

Bouwbedrijven zullen moeten aantonen door middel van een certificaat op welk niveau zij zich bevinden. Afhankelijk van het risicoprofiel en de contractwaarde van de aanbesteding moet het bouwbedrijf nagaan op welke manier zij zich moeten certificeren. Het kan zijn dat er een ‘selfassessment’ uitgevoerd moet worden of dat een professionele certificeringsinstelling dit moet doen. De veiligheidsspecialisten van Perfact Group kunnen je helpen bij het bepalen welke route je moet afleggen. Daarnaast ondersteunen en ontzorgen zij ook bij het doorlopen van bepaalde certificeringsprocessen; processen die vaak tijdrovend en ingewikkeld zijn.

“Het certificeringsproces, van bijvoorbeeld alleen al het ‘selfassesment’, bestaat niet alleen uit het invullen van een uitgebreide vragenlijst, maar er dient ook een ‘gap-analyse’ en actieplan gemaakt te worden. Vervolgens zal de Ladder Certificerende Instelling (LCI) alle documenten toetsen en verifieert op basis van interviews en werkbezoeken op locatie. Daarna stelt de LCI de bereikte laddertrede vast en wordt het certificaat toegekend. Al met al een tijdrovend proces”, aldus Leon Mullers, Safety en Quality specialist bij Perfact.

“Wij ontzorgen vanuit onze deskundigheid en praktijkervaring zodat het gehele certificeringsproces correct doorlopen wordt en daarnaast begeleiden we de bijbehorende audits. Kostbare tijd die je als bedrijf beter kan besteden, bijvoorbeeld aan het opleiden van medewerkers op het gebied van veiligheidsbewustzijn. Een win-win situatie voor alle partijen”, eindigt Leon.

Meer weten?

Contact opnemen

Ik breng u graag in contact met onze Accountmanager in uw sector.

Coppe Sturmans Director

News

28 juni 2021

Webinar Industry 4.0 en safety management – plant of the future

Op 8 juli organiseert Perfact Group in samenwerking met de RAI Automotive Industry een webinar over de fabriek van de toekomst. Onze experts op het gebied van Industrie 4.0 en Safety Management inspireren je, aan de hand van verschillende praktische cases, om de volgende stap te zetten in de digitale transformatie. Het webinar start om […]

Lees meer

Blog

5 maart 2021

Waarborg de continuïteit van je organisatie met functional safety

Vandaag de dag is het voor organisaties steeds belangrijker om producten aan te bieden die veilig zijn en veilig worden geproduceerd. Het is niet alleen belangrijk dat een consument veilig een product kan gebruiken, maar voor organisaties die zich niet aan de gestelde normen houden kan het desastreuse gevolgen hebben. Safety management is dan de […]

Lees meer