Nieuwe directie Perfact Group

Nieuwe directie Perfact Group

 
Perfact Group

Vanaf 1 januari 2019 vormen Marco Jurgen en Coppe Sturmans de nieuwe directie van Perfact Group. In hun nieuwe functie volgen zij de huidige directie en oprichters, Jo Reinders en Frank Bessems, op.

Tot zijn aanstelling bij Perfact Group is Marco Jurgen (45) Commercieel Manager bij Strukton Worksphere waarbij hij verantwoordelijk is voor New Business en klant ontwikkeling van landelijke  Corporate klanten. Marco heeft een achtergrond in de werktuigbouwkunde en een jarenlange ervaring binnen industrie en utiliteit in relatie-, commercieel- en sales management.

Coppe Sturmans (31) is sinds 2011 werkzaam bij Perfact Group. Door de jaren heen heeft hij diverse functies vervuld op het gebied van manufacturing, maintenance & reliability. Dit op zowel technisch als organisatorisch vlak. Momenteel combineert hij de functie van Business Manager en Consultant.

 

Vertrouwen in de toekomst

Perfact Group is trots op de komst van de nieuwe directie en verwacht dat de twee heren met hun brede achtergrond de organisatie verder kan verdiepen en verbreden. Met een professionele basis vanaf 1987 is Perfact Group opgericht in 2004 door Jo Reinders en Frank Bessems. Zij vonden het belangrijk om op een hoog kennisniveau op familiaire wijze samen te werken. Frank Bessems, huidige directeur en eigenaar van Perfact Group: ”Ik ben heel blij met de komst van Marco. We ontvangen hem met open armen in onze familie. Maar we wilden de nieuwe directie ook voor een gedeelte binnen de ‘Perfactfamilie’ houden. Coppe werkt al jaren voor Perfact Group en kent het bedrijf, de klanten en de markt als geen ander. Samen met Marco zien Jo en ik dat zij de juiste personen zijn om het bedrijf verder door te ontwikkelen”. “En niet alleen wij maar ik spreek ook namens het hele bedrijf. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Marco en Coppe de groei gaan realiseren die we als Perfact Group voor ogen hebben. Samen met Frank zullen we als eigenaar onze kennis en ervaring met het nieuwe team blijven delen. Daarom kijk ik uit naar de toekomst en naar een prettige samenwerking. Onze dank gaat uit naar alle klanten en medewerkers van de afgelopen 15 jaar. Coppe en Marco wensen wij ook dit vertrouwen en plezier toe.”, aldus Jo Reinders.
 

Nieuwe functie

“Wij zijn ontzettend gemotiveerd met onze toekomstige nieuwe rol als directie van Perfact Group. Een organisatie waar innovatie en kennisdeling voorop staat, de mens centraal staat en waar medewerkers alle ruimte krijgen om eigenaarschap over hun passie te nemen. Een organisatie waar resultaat en werkplezier, spanning en ontspanning hand in hand gaan.”, geeft Marco Jurgen aan. Coppe Sturmans vult aan: “En wel zo dat samenwerkingspartners en klanten deze passie en betrokkenheid voelen en er mee aan de slag kunnen binnen hun eigen organisaties. Al onze concepten en processen dragen daadwerkelijk bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen van de organisaties waar wij voor werken. We zijn trots dat we een echte connectie met onze loyale klanten hebben opgebouwd maar kijken ook kritisch naar de toekomst. We kijken ernaar uit om de komende jaren in connectie met marktontwikkelingen, onze samenwerkingspartners en klanten ons verder te blijven ontwikkelen. Dit doen we door goed te luisteren, door samen te werken, maar ook door een tikkeltje eigenwijs te zijn.”


Vooruitkijken en vernieuwen

Marco Jurgen en Coppe Sturmans gaan de nadruk leggen op het vergroten van de naamsbekendheid, het uitbouwen van de bestaande dienstverlening, het verkennen van nieuwe markten en het actief doorontwikkelen van innovaties. Ook zullen zij verder opvolging geven aan de uitkomsten van het medewerker tevredenheidsonderzoek. De basis voor de samenwerking met klanten is de kennis en juiste mensen die Perfact Group in huis heeft. “Van ieder nieuw proces leren we. Collega’s doen waar ze goed in zijn en we streven ernaar dat ze hun kennis nog beter kunnen inzetten”, legt Coppe Sturmans uit. De nieuwe directie van Perfact Group kijkt vooruit, naar een frisse vernieuwing van een solide en bekende organisatie die open staat voor verandering en vernieuwing.

Leren via de Perfact Academy

Leren via de Perfact Academy

De kennis van alle 120 medewerkers is gebundeld in één databank. Vanuit deze databank worden trainingen en cursussen op het gebied van plantperformance aangeboden. Ondanks alle technologie is uiteindelijk de rol van de mens onmisbaar als je fabrieken optimaal wilt laten presteren. Kennis delen is daarom een kernwaarde van Perfact Group.

Lees meer →