Stilstand Citrique Belge

Stilstand Citrique Belge

 
Perfact Group

Stilstand Citrique Belge

Perfact Group heeft onlangs voor Citrique Tienen voor de vierde maal op rij succesvol een stilstand afgerond. Voor de eerste drie stilstanden heeft ons team het schedule samengesteld, vanaf uitbedrijfname tot en met inbedrijfname. Hierbij lag de focus op het realiseren van uniformiteit en draagvlak binnen de organisatie en het schedule middels een muurkrant te visualiseren om zo de uitvoering te vervolgen.

Voor de vierde stilstand hebben we de curatieve scope voorbereid volgens vooraf gesteld criteria. Tevens heeft ons team een QA/QC procedure opgemaakt. In de voorbereiding zijn onvolkomenheden besproken en waar mogelijk gecorrigeerd. Om de data van SAP naar MS-project te synchroniseren heeft Patrick Beuken een cross table samengesteld. Hierin zijn afspraken en acties vastgelegd, geadresseerd, gecorrigeerd en opgevolgd.

Vervolgens is met de Asset Coördinatoren van de verschillende afdelingen overleg gevoerd over prioriteitstelling en afhankelijkheden tussen verschillende afdelingen en klussen onderling. Op basis hiervan is de muurkrant aangepast en heeft een aparte procedure ervoor gezorgd dat in alle vier de deelfabrieken de muurkrant op exact dezelfde manier opgevolgd is.

Twee weken voor de start van de uitvoering is het schedule ‘bevroren’ en aan alle belanghebbenden aangereikt. De muurkranten zijn op A0 formaat geplot en in de verschillende fabrieken bezorgd. In overleg met Sven van Duffel (TA Manager) is besloten om tijdens de stilstand de voortgang via de muurkranten te bewaken.

Vanuit Citrique kijkt men tevreden terug voor wat betreft onze aanpak, opbouw en ondersteuning  van de werkvoorbereiding, schedule, QA/QC inspecties en opvolging van de muurkrant.
Een mooie klus van ons Perfact Team: Ryan Silva, Roger Cox en Patrick Beuken.
Perfact consultancy door Pascal van Bun.

 

 

Leren via de Perfact Academy

Leren via de Perfact Academy

De kennis van alle 120 medewerkers is gebundeld in één databank. Vanuit deze databank worden trainingen en cursussen op het gebied van plantperformance aangeboden. Ondanks alle technologie is uiteindelijk de rol van de mens onmisbaar als je fabrieken optimaal wilt laten presteren. Kennis delen is daarom een kernwaarde van Perfact Group.

Lees meer →