MENU

Energy & Environment

Home > Sectors > Energy & Environment

Energie & Milieu

De energie-industrie is het geheel van alle industrieën die betrokken zijn bij de productie en verkoop van energie, met inbegrip van de winning, productie, raffinage en distributie van brandstoffen. De moderne samenleving verbruikt grote hoeveelheden brandstof en de energie-industrie is een cruciaal onderdeel van de infrastructuur en het onderhoud van de samenleving in bijna alle landen.

Er is een olie- en gastransitie aan de gang. Of het nu gaat om investeringen in hernieuwbaar gas, het digitaliseren van operaties of het beheersen van technologieën zoals AI en IoT, organisaties in de energie-sector moeten zich opnieuw uitvinden om te transformeren en succesvol te groeien.
Samen met onze klanten plaatsen wij projecten in een breder perspectief. Met onze geïntegreerde aanpak focussen wij onder meer op een efficiënt gebruik van grondstoffen, een toekomstbestendig ontwerp, afvalreductie en concrete stappen in de richting van een circulaire economie.
Perfact adviseert en ondersteunt haar klanten concurrerender en fit voor de toekomst te worden.

Businesses & Expertises

 • Big Data & Advanced Analytics

 • Strategical & Tactical Consultancy

 • Projectmanagement & Turnarounds

 • Coaching & Management Consultancy

 • Recruitment & Search

Big Data & Advanced Analytics

Met de komst van big data, de cloud, het Industrial Internet of Things (IIoT) en Industry 4.0, is een digitale transformatie aan de gang welke van invloed is op alle facetten van de prestatie van bedrijf en organisatie.
Meer weten

Industrie 4.0

Er zijn nogal wat definities rondom Industrie 4.0 die gebruikt worden, zoals Smart Industry, Smart Factory, Autonome Fabrieken, Smart Healthcare, etc. Samen bieden ze de mogelijkheid tot een digitale transformatie.

Meer weten

Predictive Maintenance

Door middel van predictive maintenance kun je anticiperen op mogelijke problemen binnen jullie fabriek of organisatie. Ons JOIN concept neemt je mee van begin tot eindresultaat.

Meer weten

Advanced Analytics

Perfact Process Control is de specialist om de beschikbare gegevens en informatie op de juiste manier te interpreteren en toe te passen in de mix van productie, automatisering en menselijke prestatieontwikkeling.

Meer weten

Master Data Management

Master Data Management (MDM) is een omvangrijke aanpak voor het koppelen van alle gegevens van een onderneming.

Meer weten

Business Intelligence

Bij Business Intelligence (BI) staan twee kernwoorden centraal: data-analyse en bedrijfsinformatie.

Meer weten

Smart coaching

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Maar hoe gaat een organisatie daar nu mee om? Het is belangrijk om daarbij de juiste mensen op de juiste plek te hebben, dat verwachtingen helder zijn en teamleden het beste in elkaar naar boven halen. Ons expertise gebied is erop gericht om het aanpassingsvermogen van een organisatie […]

Meer weten

Projectmanagement & Turnarounds

Perfact Tasc is onze kenniscomponent op het vlak van Projectmanagement en Turnarounds, gericht het realiseren van de gedefinieerde doelen onder de randvoorwaarden van Health, safety, environment, quality en met een minimale impact op de core business.
Meer weten

Portfolio & Program management

Zonder een effectieve strategische planning, is het moeilijk om de juiste keuzes te maken en succesvol te worden in projectmanagement. Strategisch portfolio en programma management focust op de toekomst van onze klant.

Meer weten

Projectmanagement

Het succes van een project start met een juiste definiëring van de wensen, behoeften en noodzaak.

Meer weten

Planning & Preparation

Een juiste werkvoorbereiding verbetert het bedrijfsresultaat! De rol van werkvoorbereiding is door de toenemende werk- kosten- en tijdsdruk een veeleisende en verantwoordelijke functie.

Meer weten

Scheduling

Project- en turnaroundscheduling is een belangrijke functie die een directe en drastische invloed heeft op de kosten van een project en hierdoor de winstgevendheid van een organisatie.

Meer weten

Audits

Hoe zorgvuldig projecten en of TurnArounds ook gepland zijn, het blijft een continue uitdaging om ervoor te zorgen dat de scope op tijd, binnen het budget en conform alle randvoorwaarden opgeleverd wordt.

Meer weten

Turnaroundmanagement

Een TurnAround, (TA) of (TAR), is een extreem kapitaalintensieve interventie in een fabriek of raffinaderij waarbij een sectie of een volledige installatie uit bedrijf genomen wordt voor inspectie en onderhoud.

Meer weten

Bio-energie

De meeste moderne bio-energie wordt gebruikt in het eindgebruik van energie om warmte te leveren in gebouwen en voor de industrie. Bio-energie is de grootste bron van groei van het verbruik van hernieuwbare energie in de periode 2018-2023.
De verwachting is dat tegen 2050 slechts 16 procent van de wereldwijde elektriciteitsproductie (41 procent in 2019) aan steenkool zal worden onttrokken en dat fossiele brandstoffen zullen afnemen tot 38 procent (66 procent 2019). In totaal zullen kolen, olie en gas echter 74 procent van de primaire energievraag blijven uitmaken, tegen 82 procent in 2019.

Internationaal concurrerende energievoorziening: betrouwbaar, veilig en duurzaam

Onze aanpak is gebaseerd op vier pijlers: Betrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en economisch belang.
Wij begeleiden onze klanten bij het claimen van hun rol en verantwoordelijkheid op het gebied van:

 • het maximaal bijgedragen aan een betaalbare, betrouwbare en efficiënte energievoorziening
 • het creëren van de randvoorwaarden waardoor leverings- en voorzieningszekerheid van energie gewaarborgd kan worden
 • het bevorderen van de totstandkoming van een evenwichtige brandstofmix gericht op transitie naar een duurzame energievoorziening en voorzieningszekerheid;
 • het creëren van randvoorwaarden voor een doelmatige winning van bodemschatten
 • het bevorderen van de veiligheid van het transport van energie en van de energieproductie
 • het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van innovatieve energietechnologieën ten behoeve van de verduurzaming van de energievoorziening
 • het vergroten van de energie-efficiëntie
 • het stimuleren van de verdergaande reductie van CO2 uitstoot
 • het creëren van randvoorwaarden waardoor de energievoorziening internationaal kan concurreren en het verdienpotentieel van de energievoorziening ten volle wordt benut.

Veiligheid en License to operate

Veiligheid en License to operate zijn randvoorwaarden voor operationele continuïteit voor bedrijven in de energiesector. Men dient aan alle relevante wet- en regelgeving te voldoen. De samenleving eist het verder terugdringen en voorkomen van risico’s. Incidenten worden niet meer geaccepteerd. De overheid reageert op deze mondiale trend door strengere regels af te dwingen. Bedrijven dienen daarbij volledig en transparant te communiceren over hun prestaties. Perfact helpt organisaties op dit gebied vooruit te lopen.

Hoe kunnen we het verschil maken voor uw organisatie?

Ik breng u graag in contact met een specialist in uw sector.

Coppe Sturmans Director

Contact opnemen

Waarom perfact?

 • Nieuwste inzichten
 • Klant wordt ontzorgd
 • We delen onze kennis
 • We doen dingen anders
 • Persoonlijk contact